Belső elixír

A lágy Qi Gong gyakorlatában a tökéletes harmónia elérésére törekszik, amelyet a gyakorlás négy elvének betartásával valósít meg.

Ezek a következők

  • ellazulás
  • nyugalom
  • koncentráció
  • mozgás

Az ellazulás és a nyugalom yin jellegű, a koncentráció és a mozgás pedig yang jellegű. A koncentrálás kiegyensúlyozza az ellazulást, a nyugalom kiegyensúlyozza a mozgást. Helyesen alkalmazva ezek a gyakorlásban egyensúlyba hozzák a yin-t a yang-al.

  • Ellazulás – Nem teljes elernyedés, hanem az izmok egy speciális tónusa.
  • Nyugalom – Mint a mozdulat belső nyugalma, a tudat mozdulatlansága.
  • Koncentráció – Harmóniát teremt a láthatatlan életerővel és a tudat fejlődését táplálja.
  • Mozgás – Erőlködéstől mentes, természetes és folyamatos.

A Qi Gong lényege, sikerének kulcsa a részek helyes aránya. A Qi Gong művészetében kétféle mozgást különböztethetünk meg: a kifelé és a befelé irányuló mozgást. A befelé irányuló mozgásra gondolhatunk úgy is, mint a koncentrálás szellemi energiájára, amely követi a fizikai mozgást, a kifelé irányuló vagy külső mozgásra pedig, mint a szellemi tevékenység fizikai formában történő megjelenésére.

A Nei Dan vagy belső elixír a taoista alkímiából ismert kifejezés, amelyet Ruan Qigong-nak (lágy Qi Gong) is neveznek. A Nei Dan módszernél a Qi-t a testen belül fejlesztik, és onnan vezetik ki a végtagokhoz. Ennek érdekében az izmokat csak minimálisan feszítik meg, hogy a Qi könnyebben áthaladjon rajtuk és a vezetékeken egyaránt. A Nei Dan nehézsége abban áll, hogy többet épít a tudat erejére, ezért átlagember számára a gyakorlás lényege nehezen megragadható.