A küszöb őrzői

A Shaolin tanítások szerint az ember öt lényeges dologból áll: csontból, erőből, inakból, Qi-ből és a szellemből. Ezek megerősítésére, fejlesztésére alkották meg az öt állatgyakorlatot, a Tigris, a Leopárd, a Daru, a Kígyó és a Sárkány stílust.

A Shaolin kung-fu főként a különféle állatok harci mozdulatainak  megfigyeléséből jött létre. Az utánzás azonban nem csak a külső mozgásra terjedt ki, hanem magára öltötte az adott állat harci szellemét is, például a tigris technikáinak megjelenítése közben a gyakorlónak át kell vennie a tigris lelkületét is, szinte belebújva annak bőrébe. Az öt stílus elsajátítása szívós kitartást és állhatatosságot igényel, de végül a test erőssé, gyorssá és rendkívüli kisugárzásúvá válik.

Ez az öt alap némi eltéréssel megjelenik minden valódi Shaolin rendszernél.

A TIGRIS STÍLUS

A tigris rendkívüli erejéről és határozott, mindent elsöprő támadásairól híres.

A tigris stílus a csontokat edzi, a nyers erő megformálása a feladata. Szilárd, stabil testtartást igényel, a test emelkedésével, süllyedésével gyors tempóváltásokra képes.

Fő fegyvere, a tigriskarom amelynél a kéz ujjai karomszerűen begörbülnek. A tenyértő használható nagy erejű ütések és csapások kivitelezésére, ill. az erős ujjak acélkapocsszerűen záródva erőteljes megragadásra képesek.

A tigris stílus követőjének vastag csontozatra, kidolgozott izomzatra és erős akaratra van szüksége.

A LEOPÁRD STÍLUS

A leopárd kisebb testalkatú mint a tigris, de ügyességében és robbanékonyságában felülmúlja azt.

A leopárd stílus az erőt edzi, a felépített erőt élőbbé, koordináltabbá teszi. Technikái a rugalmasságot és a kirobbanó erőt jelenítik meg. Könnyen ereszkedik mélyre, ahonnan dinamikus nagy ugrásra képes.

Fő fegyvere, a leopárdmancs. A kéz ujjainak második ízületénél történő behajlítása által keletkezett ütőfelület. Ez a rész meglehetősen sérülékeny, ezért kizárólag a lágy testrészeket támadják vele.

A leopárd stílus követőjének erős lábakra, valamint a dinamikus, rugalmas mozgáshoz alkalmas fizikumra van szüksége.

A DARU STÍLUS

A Daru kecses mozgásáról ismert, amely egyben a nemes magatartás szimbóluma is. Úgy tartják, hogy a Shaolin rendszerben ez a stílus a legkifinomultabb.

A Daru stílus az inak edzését valósítja meg.  Az ellenfél mozgásának finom érzékelésére, valamint a tökéletes időzítésre helyezi  a hangsúlyt. Kerüli az erővel való összeütközést, a nyugalom megtestesítője.

Fő fegyvere, a darucsőr. Az öt ujjat úgy zárja csőrszerűen össze, hogy a támadófelület az ujjhegyek együttese. A stílus inkább védelmi jellegű, kerüli a nyílt konfrontációt, a kellő időben elmozdulva az érzékeny pontokat támadja.

A Daru stílus gyakorlója kecses tartású, jó idegekkel megáldott, kiváló helyzetfelismerő.

A KÍGYÓ STÍLUS

A Kígyó szuggesztív mozgásával igyekszik az ellenfelet megbabonázni és becserkészni. Sok mély állást alkalmaz, az erőelkerülés mestere.

A Qi a láthatatlan életerő kimunkálását valósítja meg, a légzés fejlesztésének hatékony Shaolin módszereivel. E nélkül nincs valódi kínai kung-fu, mivel ez a harcművészet legfontosabb összetevője.

Fő fegyvere, a kissé szétnyitott előrenyújtott mutató és középső ujj, amely a kígyó nyelvét szimbolizálja. Csak a leggyengébb pontok ellen intéz támadást, úgy mint a szemek vagy a lágyék.

A Kígyó stílus gyakorlója a legrugalmasabb, de ugyanakkor erős, olyan mint a cölöp köré tekert acélhuzal.

A SÁRKÁNY STÍLUS

Az égi sárkány a légies, kifinomult erő megtestesítője, a tigris nyers erejének ellentétpárja.

A Sárkány stílus a szellem művelését képviseli, és az elegancia megtestesítője. Erőre itt nincs szükség, a test könnyed és mozgékony. A mozgása egy úszó felhőre hasonlít, ami bármely irányban képes elmozdulni.

Fő fegyvere, a sárkánykarom. A hüvelyk, mutató és középső ujjak vannak kampószerűen begörbítve. Ezzel a tartással végez megragadásokat. Az erőelvezetéseket használja elsősorban, a lágy és kemény technikák keveréke adja a repertoárját.

A Sárkány stílus követőjének erős mentális képességekre, koncentrált tudatra van szüksége és lehetőleg könnyű, mozgékony testre.