Gun

A bot a fegyverek őse, amelyről feljegyzéseket készítettek már az ősidőkben is, minden bizonnyal egyidős a vadászó-halászó emberrel. A kínai irodalom egyik leghíresebb remekművében a népszerű Nyugati utazás című könyvben annak mitikus hőse, a Majomkirály is hosszú botot használt fegyverként. A történet időszámításunk kezdetén, úgy 2000 évvel ezelőtt játszódik.

Az ezt követő időszakok legjobban működő kung-fu bottechnikái egyértelműen a Shaolin kolostorhoz köthetőek. Az ott kifejlesztett módszer minden másnál jobbnak bizonyult. Ezt a tényt alátámasztja, hogy a hosszú botokkal felfegyverkezett szerzetesek a kolostort, túlerőben lévő komolyabb haderővel szemben is többször sikeresen védték meg.

A technikák között különbséget lehet tenni aszerint, hogy a hosszú bot mindkét végét használják-e egyenlő arányban vagy túlnyomó részt csak egyik végét. A két végén használt bot rövidebb, a gyakorló szemöldök magasságáig ér, az egyik végén használható pedig hosszabb, a feltartott kéz középső ujjának hegyével megegyező hosszúságú. Általában északon használták a hosszabb, délen a rövidebb botot.

Három népszerű botfajtát különböztethetünk meg

  • egyszerű egyenes bot
  • tűz-víz bot, fém sapkával a két végén
  • botlándzsa, ami egy elvékonyodó végű, szúrásra is alkalmas botfajta

A jó bothoz speciális fát használnak. Kína nyugati és északi részén általában kemény fából készítették, nyírfából vagy tölgyfából, a déli régióban pedig bambuszt vagy rotangot használtak. Főleg a keményebb fából készült botokat speciális kezelésnek vetették alá, hogy növeljék az erejét és a rugalmasságát. Egy ilyen jól kezelt és megfelelően kialakított bot megbízható védelmet jelentett az acélfegyverek ellen is.

Esetenként üreges és tömör változatban sárgarézből vagy vasból is készült bot, ezekkel edzették a botforgatáshoz szükséges erőt.

A gyakorlás erősíti a karokat és a csuklókat, ezért a pusztakezes képzés kiváló kiegészítőjeként alkalmazható. Segíti a helyes testtechnikák kifejlődését, rávezet az egész test használatának fortélyára. A bot hosszánál fogva, nagyobb precizitást és koncentrációt igényel. Az éles, hegyes részek hiánya miatt számtalan variációs lehetőséget rejt magában, éppen ezért az egyik legtöbb gyakorlást igénylő fegyver. Pontos mozgatása fizikailag fárasztó, ezért a gyakorló hozzászokik ahhoz, hogy minden technikát „teljes szívvel” hajtson végre. Ez a gyakorlási mód később visszahat az egyéniségre, határozottabbá, elszántabbá teszi használóját.

A Shaolin repertoár mindkét bot használatát tanítja (a kétvégűt és az egyvégűt is), így a gyakorló választani tud érdeklődéséhez, fizikai erejéhez leginkább illő fegyvert és stratégiát.