Ji Longfeng

A harcművészetek eredete a Qing dinasztia (i.sz. 1644) előtti időkről nagyon homályos, mivel minden kung-fu mester a hagyományos hozzáállásnak megfelelően igyekezett a stílusát titokban tartani. A Xing Yi Quan azonban egy szerencsés kivétel. Az ősi időkben a képzett harcművészek jelentették a nemzet katonai erejét. A Xing Yi megalapítója Yue Fei marsall, aki a Déli Song dinasztia (i. sz. 1127–1278) legendás hadvezére volt, és mint ilyen élettörténete és munkássága részleteiben is fennmaradt az utókor számára. Ez az időszak Kína számára igencsak dicstelen volt. Hadban állt a mongol hódítókkal, akik ellenőrzésük alá vonták az ország északi területeit. Amikor Yue Fei a hadseregbe állt, már történtek erőtlen próbálkozások az elvesztett területek visszaszerzésére, kevés sikerrel. Yue Fei kivételes tehetségű katonának bizonyult, így alig több mint 6 év alatt a folyamatos előléptetéseknek köszönhetően tábornok lett. Majd kiemelkedő stratégiai érzékének köszönhetően később kinevezték a hadsereg főparancsnokának, és ezek után személyesen irányította a megszállók elleni harcokat.

Xing Yi Quan irányzat a hadseregben

Yue Fei felismerte a katonai kiképzés fontosságát és a közvetlen irányítása alatt álló csapatokat nagyon szigorú edzésekkel professzionális haderővé változtatta. Átfogó harcművészeti ismereteire és harci tapasztalataira alapozva megalkotta a Xing Yi Quan művészetét és csapatait addig gyakoroltatta, míg szakértőivé nem váltak az új rendszernek. Jól felkészült, elit csapatai élén bevetette magát a küzdelmekbe, és vereséget mért a legnagyobb ellenfelekre is, mint a Tigriskirály és a Nagysárkány, majd végül sikerült legyőznie a mongol főparancsnokot Wu Ju-t is, aki ezelőtt még soha nem veszített csatát. A mongolok látva Yue Fei megállíthatatlan erejét, megvesztegették Qin Hui-t, az akkori miniszterelnököt, aki a császár nevében visszahívta a főparancsnokot. Azért hogy ne derüljön ki árulása, Qin Hui koholt vádak alapján bebörtönöztette és a börtönben megmérgeztette Yue Fei-t, aki 38 évesen minden őt megillető tisztelet nélkül 1142. január 27.-én a börtönben meghalt. Később fény derült az igazságra és 1163-ban Gao Zong császár trónra lépése idején Yue Fei érdemeit nyilvánosan elismerték és a császár új nevet adományozott neki:

Yue az igazságos és tiszteletreméltó harcos”.

A Xing Yi Quan újjáélesztése

Yue Fei halálát követően a stílus vonala csaknem megszakadt. Erről az időszakról alig maradtak fenn feljegyzések. A Qing dinasztia idején Shanxi tartomány Pu Zhou megyéjének keleti részén élt egy kivételes harcművész, akinek a neve Ji Jike (Ji Longfeng) volt. Gazdagítva harcművészeti tapasztalatait gyakran utazgatott Sichuan és Shanxi tartományok hegységeiben, ahol jól ismert mestereket keresett fel. Egy ilyen utazása alkalmával birtokába jutott a Zhong Nan hegységben, Yue Fei Xing Yi Quan-ről írott könyve. Miután alaposan áttanulmányozta és felismerte felbecsülhetetlen értékét, megértve a könyvben olvasottakat, újra élővé tette a Xing Yi Quan művészetét. Két tanítványa közül a Henan tartományból származó Ma Xueli nevéhez fűződik a Xing Yi déli irányzatának elindítása. Másik tanítványa Cao Jiwu, aki a Qing dinasztia idején 1693-ban megnyerte a nagy országos katonai viadalt és ennek köszönhetően tábornok lett Shanxi tartományban. Kedvenc időtöltése a harcművészetek oktatása volt. Megtanította kungfu-ját a szintén Shanxi tartománybeli Dai Longbang-nak. Dai Longbang a Qing dinasztia elején született Shanxi tartomány Qi megyéjében. Az általa tanult Xing Yi Quan-t eredetileg hívták még Liu He Xin Yi Quan-nek (Hat Harmónia ököl) és később régi Shanxi vagy Dai stílusnak is. Dai Longbang tudását második fia Dai Wenxiong örökölte, aki megtanította a művészetet Li Nengran-nak (Li Louneng), aki Hebei tartományból származott, vele kezdődött a Xing Yi Quan Hebei vonala.

Li Nengran egy rendkívül sikeres mester volt, nagyon sok később híressé vált tanítvánnyal büszkélkedhetett, mint Guo Yunshen (fenti kép, jobb oldalon ül), Song Shirong, Che Yizhai (fenti kép, bal oldalon ül) vagy Liu Qilan, hogy csak néhányat említsünk azok közül, akik a legtöbbet tették a stílus népszerűsítéséért. Guo Yunshen és Liu Qilan Hebei tartomány Shen megyéjében tanítottak, Song Shirong és Che Yizhai pedig Shanxi tartományban. Li Nengran-t ezért hívhatjuk az északi Xing Yi Quan atyjának. Li nagy újító volt, a mesterétől tanultakat új formákkal is kiegészítette. Neki tulajdonítják azt az alapelvet, hogy a könyököt közel kell tartani a bordákhoz, az öklöt pedig a szív előtt. Az ő elgondolása volt, hogy a gyakorló használja a testét az ütésekkel egy időben, miközben lépnie is kell. Így könnyebben kifejlesztheti az „egésztest erőt”. Li Nengran tanítványai közül Guo Yunshen örvendett a legnagyobb hírnévnek. Guo Yunshen három leghíresebb tanítványa közül az egyik Sun Lutang, aki mindhárom lágy művészetet elsajátította, megalkotta a Sun stílusú Taijiquan-t és még életében legendás mesterré vált. A másik Wang Xiangzhai, aki létrehozta a manapság oly népszerű Yi Quan-t vagy más néven Da Cheng Quan-t és hírneve onnan eredt, hogy egész életében nem talált legyőzőre. A harmadik Shang Yunxiang, aki rettegett harcos hírében állt. Speciális ereje

„a csavarodó hullám erő”

egy magasabb szintre emelte művészetét. Tapasztalatait kiegészítette még Li Cunyi segítségével is aki Liu Qilan legjobb tanítványa volt. Liu Qilan a Hebei tartománybeli Shen megye szülötte volt. Ezen a vidéken népszerűek voltak a harcművészetek, nagyon sok kiemelkedő tudású mesterrel (itt élt Guo Yunshen és az előbb említett három tanítványa is), akik legtöbbször karaván kísérőként vagy testőrként dolgoztak. Liu Qilan-nak is voltak kiemelkedő tanítványai, mint például Li Cunyi, Li Liangzhong, Wang Fuyuan és igen jó hírű lett második fia is Liu Dianchen, akiről úgy tartották, hogy tehetségében utolérte apját. A régiek szerint nagyon erősek és remekül működőek voltak a technikái. Liu Qilan egyik legjobb tanítványa Li Cunyi továbbadta tudását Shang Yinxiang-nak aki kiváló tanítványa volt Guo Yunshen-nek is. Shang Yunxiang-tól Liu Huapu örökölte később a rendszer titkait. A következő örökös Zhao Zhong, aki továbbadta az elődök tapasztalatait Di Guoyong mesternek.

Di Guoyong mester 10 évig volt a pekingi Xing Yi Quan szövetség elnöke, gyakorlati és elméleti ismeretei teljes körűek. Napjainkban a tanítás mellett harcművészeti hagyományok kutatásával, régi harcművészeti kéziratok, könyvek modern kínai nyelvre való fordításával foglalkozik. Di Guoyong mester számos alkalommal járt Budapesten megtanítva, átadva a teljes Xing Yi Quan rendszert a Kung-fu Akadémián. Jelenleg Kapecska Attila mester tanításában bárki betekintést nyerhet e méltán híres rendszer ősi tanításaiba.

Xing Yi Quan Családfa