Egészséges önbizalom

Az önvédelem mint alapvető emberi igény, a kezdetek óta velünk van. A veszélyes élethelyzetek kivédése minden korban és kultúrában kiemelkedő jelentőséggel bírt, ezért sokféle módszer jött létre a történelem során. (Nöi önvédelmi tanfolyam a Kung-fu Akadémián)

Nézzük meg először mi történik egy vészhelyzet során? Hogyan jön létre a reakció?
Az első, hogy észleljük és felfogjuk a történteket, ezt követően az agy elemzi azt és meghozza a döntést, majd kiadja a parancsot és megtörténik a cselekvés.

Tehát a folyamat: észlelés – elemzés – döntés – cselekvés stádiumokból áll.

Hogyan tudjuk ezt a folyamatot gyorsabbá tenni?

Az észlelési sebesség fokozható speciális szemgyakorlatokkal vagy a bőrérzékelés fejlesztésével az úgynevezett tapadókéz gyakorlatok segítségével, és mindez kiegészíthető idegerő fejlesztő Qi Gonggal a nagyobb sebességű idegrendszeri közvetítésért. A szabad harcban megszerzett kreativitás és rutin az elemző és a döntési szakaszt teszi rövidebbé. Tehát megállapítható, hogy a speciális kung-fu edzésmunka és az életszerű küzdelmi gyakorlás gyorsabb reakció időt eredményez.

A különféle gyakorlati tapasztalatokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy az önvédelem terén a Shaolin tanítások több száz éves hagyományai rendkívül figyelemreméltóak. A Shaolin iskola szerint, csak az egészséges ember képes hatékony önvédelemre! A test megerősítése és kondícióban tartása alapvető fontosságú, mert szellemi képességeink és életvitelünk módja is nagymértékben befolyásolják képességeinket.

Az önvédelem szó hallatán természetesen csupán a fizikai önvédelemre gondolunk, azaz a külső támadó szituációk kezelésére és azok elhárítására elsősorban fizikai módszerekkel. Azonban ugyanilyen fontossággal bír a szellemi és az energetikai önvédelem is. Valójában az önvédelemnek több szintje létezik, amely a fizikai önvédelemnél kezdődik és az energetikai önvédelemnél teljesedik ki. Egy ilyen teljes körű önvédelmi „védőpajzs” létrehozása a célja a Shaolin módszereknek.

Az önvédelem szellemi vonatkozásainál fontos megemlítenünk, hogy a mentális edzés ugyanolyan lényeges alapeleme a gyakorlásnak mint a testi képességfejlesztés. Gyakorlás közben fontos szerephez jut a koncentráció megerősítése, hiszen egy szétszórt elme nem tud megfelelően összpontosítani, e nélkül nem érhetjük el sem a technikákra, sem a megnyilvánuló erőre irányuló céljainkat. A mentális tréning elengedhetetlen része még a stressztűrő képesség fejlesztése, hiszen az önvédelem során egy szokatlan idegrendszeri terhelés alatt kell a legjobb megoldásokat megtalálnunk. Vannak, akiket a stressz, a túlzott izgalom olyannyira lebénít, hogy a valódi fizikai képességeiknek csupán kis hányadát képesek mozgósítani, míg mások stressz hatásra túlreagálják a szituációkat és feleslegesen okoznak komoly sérüléseket.

Energetikai cél az önvédelem során, hogy komplex tréningünkkel egy olyan erős belső kisugárzást hozzunk létre, amely önmagában is jelentős védelmet jelent. Ez megnyilvánul a magabiztos fellépésben, egy egészséges önbizalomban, olyan jeleket küldve a külvilág felé hogy itt nem tanácsos konfliktusba keveredni.

A tanítvány bemegy egy sötét hírhedt utcába – megtámadják, és jól helybenhagyják.
A mester is bemegy ugyanebbe az utcába – megtámadják, de mindenkit jól elpáhol.
A nagymester kényelmesen végigsétál ezen az utcán – és nem támadja meg senki.

Ezek után látható, hogy a hatékony önvédelem nem egyszerű dolog, komoly elhatározást és szorgalmas gyakorlást igényel hosszabb időn keresztül, ami nem más mint maga a kung-fu. A kung-fu szó jelentése: állhatatos, kitartó munka gyümölcseként elért kiemelkedő tudás, képesség.

sanda, szabadkűzdelem, kűzdelem

Fizikai oldalról nagyon fontos összetevői a harcművészeti és önvédelmi hatékonyságnak a technika, az erő és a gyorsaság. Ezeket fejleszthetjük akár egyedül is, speciális harci Qi Gong gyakorlatokkal vagy különféle eszközökkel gyakorolva. Hatékonyabb, ha egy jól képzett edzőtárssal tesszük mindezt, bár ebben az esetben is keretek közé szorítanak a kölcsönösen elfogadott szabályok.

A szabadküzdelem a következő lépés a hatékony önvédelem felé, amely a begyakorolt technikára, az erőre és a gyorsaságra, mint már megszerzett alapra számít a megfelelő eredmény érdekében. A kötetlen, személyes kreativitásra építő gyakorlás elengedhetetlen, ha megnyugtató önvédelmi képességre kívánunk szert tenni harcművészeti gyakorlásunk által. Megvédeni magukat biztonsággal csak úgy tudjuk, ha előbb próbára tesszük képességeinket, és megtudjuk mire is vagyunk képesek valójában. Így elkerülhető az esetleges csalódás és levonhatóak a tanulságok.

A megfelelő önvédelmi képességeket elősegítő küzdelmi gyakorláshoz nagyon fontos a tökéletes felkészültség, fizikai és szellemi értelemben egyaránt, mivel itt lehet a legkönnyebben sérüléseket okozni és szerezni. A szabad harc a lazaság, az időzítés és a pontosság egyetlen igazi iskolája.

„Úszni csak a vízben lehet megtanulni”

LAZASÁG

A lazaság azt jelenti, hogy csak a legszükségesebb izmok, csak a legoptimálisabb mértékben feszülnek meg. Ez megkönnyíti az ideális erővonal létesítését és meghosszabbítja a kifáradásig tartó időt, amely önvédelmi helyzetben életet ment. Az ütések tanulásánál és alkalmazásánál az első perctől kezdve figyelni kell a lazaság megtartására. Minden erőltetés az ütőerő hátráltatója! A jó ütéshez szükséges a pszichés lazaság is! Ezt fejleszti ki a küzdelmi gyakorlás, így létrehozva a működő önvédelmi képességeket.

Lazának kell tudni maradni akkor is amikor tétje van minden mozdulatnak. Akik a gyakorlás során lazák, azok gyakran elvesztik ezt a készségüket küzdelem vagy valós önvédelmi szituációk közben, ezért nem tanácsos kihagyni ezt a lépcsőfokot.

IDŐZÍTÉS

A szabad gyakorlás a tempóérzék ellenőrzésének egyedüli módja, amely sajnos csak kismértékben fejleszthető. A tempóérzék ugyanis nagymértékben velünk született képesség. Ennek természetes alkalmazása teszi a küzdelmet művészetté. Ez különbözteti meg a mestert a tanítványtól. A tökéletes időzítés képességére szert téve az önvédelmi hatékonyság magas szintre ér, amely idős korig megőrizhető.

PONTOSSÁG

A Dim Mak-nál olvasható pontosságról leírt tudnivalók az alábbi szempontokkal egészülnek ki. Pontosság hiányában a küzdőfelek nem, vagy csak nehezen tudják egymást harcképtelenné tenni. Ez miatt az önvédelem szempontjából e képesség kulcsfontosságú. Az erő átadásánál fontos annak beesési szöge is. A megfelelő szög esetén az eltalált rész nagy tehetetlenségű ellenállást mutat, és úgy érezzük mintha valami szilárdat ütöttünk volna meg. Amit pedig az ellenfél elfordított vagy hátra tudott húzni, azt üresnek érezzük. Így a jó küzdőknek érezniük kell az ellenfelük testterületeinek „teltségi állapotát” és ugyanakkor a saját testüket könnyen és gyorsan kell tudniuk üressé változtatniuk. Ezek a szorgalmas gyakorlással kifejleszthető képességek adják az önvédelemhez szükséges lelkületet, amelyet úgy hívunk: egészséges önbizalom.