Kung-fu etikett

Kung-fu etikett
Illendőség

A kung-fu etikett ismerete és követése emeli fel a kung-fu irányzatokat a küzdősportok szintjéről a harcművészetek közé. Az ősi illemszabályok és útmutatások alkalmazása ugyanolyan fontosságú egy nagy múltú, hagyománykövető kung-fu iskolában, mint például az első formagyakorlat. A kung-fu etikett elsődleges célja, hogy a tanítás és a tanítványok közé hidat építsen, másodsorban, hogy az iskola rendjét és fennmaradását hosszabb távon biztosítsa.

A tradicionális kung-fu iskolák legfőbb törekvése az ősi értékek, tapasztalatok megőrzése és átörökítése. A harcművészeti tanításokra érezhetően soha nem volt jobban szükség, mint manapság. A kung-fu tanulása egy komoly iskolában az önfejlesztés kiváló lehetőségét kínálja, amelyhez szakértő segítséget kapnak a tanulók. A gyakorlás során megtanulhatod koncentrálni energiáidat és fejleszteni az életerődet, amely ennek köszönhetően belülről építkezve lassan átformálja a gondolkodásod és a hozzáállásod. Éppen ezért a kung-fu tanulás nehezen „árazható be”, nem fogható fel árucikként, amely bárki számára csupán pénzért megvásárolható. Nem hasonlítható egy néhány órás harcművészeti szemináriumhoz, ahol csak mozdulatszintű tanításra és alapvető információátadásra van lehetőség. Komolyabb kung-fu tanulás esetén, ahol sok-sok év tapasztalatainak fokozatos átadásáról van szó, elkerülhetetlen, hogy a mester és a tanítvány időközben alaposabban megismerje egymást, és egy őszinteségre alapuló kapcsolat alakuljon ki köztük. A mester nagyobb aktivitása a tanítvány irányában nem csupán anyagi kérdés.
A kölcsönös bizalmi légkör megléte nagyban befolyásolja a közös munka minőségét és lehetőségeit, valamint a tanítvány képességeinek kifejlődését.
Ezért érkezz inkább az iskolába mint tanuló, ne mint vásárló! A tanulóból idővel tanítvány lesz, majd végül mesterré válhat.

Az útmutatás

Köszönés – amely legyen tiszteletteljes irányul a gyakorlótársak, tanárok és mesterek felé. A tanárok és mesterek irányába ahelló” és az integetés nem tartozik az udvarias módok közé. A tanítványnak legyen tiszta és őszinte a kommunikációja, javasolt, hogy terveibe avassa be tanárát, ne remélje, hogy az kitalálja titkos vágyait.

Egy tradicionális kung-fu iskolában a tanárodat mindenkor szólítsd Lao shi-nak, vagy úgy, ahogyan megengedi. Ugyanakkor kijár a tisztelet a fiatalabb tanítványok részéről az idősebb tanítványoknak, tanároknak, mestereknek, függetlenül attól, hogy a te stílusodat gyakorolják-e vagy sem.

Ne késs! Ez tiszteletlen a tanárral szemben, és megbontja a teremben felépülő csoportenergiát. Késedelmes érkezés esetén a terembe való belépés csak az órát vezető tanár engedélyével lehetséges.

A ruházat, az iskolai egyenruha, legyen mindenkor tiszta és rendezett, és ez egészüljön ki a megfelelő személyes higiéniával is. Az edzőterembe a ki- és belépés minden esetben meghajlással történik, amellyel tiszteletet adunk a hagyományoknak. Ekkor emlékezünk azokra, akiktől stílusunk ered, és mindazokra, akik évszázadokon keresztül ezt megőrizték.

A terembe belépve nem illik leülni, lefeküdni a földre, a falnak támaszkodni, hangosan beszélgetni, nevetgélni vagy komolytalankodni. Nem illik az órára italos üvegekkel érkezni, és foglalkozás közben vizet inni. Az edzőteremben tilos rágógumizni, gyűrűt, órát, nyakláncot, piercinget és egyéb ékszert viselni.

A foglalkozás megkezdése után az edzőtermet csak az órát vezető tanár engedélyével lehet elhagyni, utána a visszatérés szabályai ugyanazok, mint késés esetén.

Edzés közben lehetőleg beszéd nélkül kell folytatni a gyakorlást, hiszen csak így érhető el a koncentrált és befelé figyelő állapot. A tanítványok edzés közben egymást nem javítgatják, kivéve, ha a tanár ezt külön kérte. Páros gyakorlatok megkezdése előtt, valamint párváltás esetén egymásnak meghajlással adnak tiszteletet a gyakorlók.

Tisztelet a tanárnak. Amikor a tanár magyaráz, rá kell nézni, a tanítványoknak oda kell rá figyelniük, nem támaszkodhatnak, nem tehetik csípőre a kezüket, nem ásítozhatnak. A végén illik a tanítást meghajlással megköszönniük.

Ha az órát vezető tanár valamiért elhagyja az edzőtermet gyakorlás közben, akkor a foglalkozást meg kell szakítani, a tanár felé meghajolni és a meghagyott instrukció szerint folytatni a gyakorlást ugyanolyan fegyelemben. A tanár visszatérésekor ismét meg kell szakítani a gyakorlást. Az edzés megállítása ilyenkor a rangidős tanítvány feladata, ha ő nem vette észre, akkor ezt bárki megteheti. A foglalkozás végeztével a termet először a tanár hagyja el, akinek a tanítványok rendezett formában meghajlással megköszönik a tanítást.

Edzéspótlás esetén, ha a tanítvány egy másik időpontot, egy másik tanár óráját látogatja meg, becsatlakozás előtt kérje ehhez az ottani edzésvezető mester vagy instruktor engedélyét, mutatkozzon be neki és kommunikálja azon szándékát, hogy szeretne ezen a foglalkozáson részt venni.

Az edzőterem és az öltöző tisztaságának fenntartása a tanítványok dolga, így mindenki tiszta edzőtermet s öltözőt vehet át az előtte gyakorlóktól. A takarítás történhet önkéntes alapon vagy a tanár kérésére.

Hűség az iskolához. A tanítványoknak tenniük kell az iskola jó hírének fenntartásáért és gyarapításáért. Az iskoláról, ahol tanulsz vagy tanultál soha ne nyilatkozz negatívan, hitelrontón! Ha máshol is tanulsz harcművészetet (aminek egyébként semmi akadálya), ne titokban tedd, vállald őszintén vágyaidat, és avasd be tanárodat, kérd ki tanácsát.

A tanítvány sugározza kifelé a „meg akarom tanulni ” érzést, vegyen részt aktívan a különféle programokban, és tegyen meg mindent lehetőségei szerint az iskola működésének elősegítéséért. A tanítvány betartja a házirendet, elfogadja és magára nézve kötelezőnek érzi az iskola működési szabályzatát, belső rendjét.