Yi Jing

A Yi Jing vagy ismertebb nevén a „Változások könyve” egy ötezer éves mély bölcsességet tartalmazó tanítás. Az idők során filozófusok, államférfiak, tudósok és igazságkeresők a Yi Jing-től kértek és kaptak tanácsot, segítséget önmaguk és a világ jobb megismeréséhez. A kozmikus és a földi természeti törvények állandóan ismétlődő megnyilvánulásainak megfigyelése, valamint az életerő és az életfolyamatok kölcsönhatásainak megtapasztalása alakították ki a Yi Jing egyedülálló rendszerét. Alapját az a felismerés képezi, hogy minden állandó mozgásban van, tehát a világ szüntelenül változik és alakul.

A „Változások könyve” mint jóslás, csak az igen és a nem válaszokra szorítkozik. Az egyenes vonal igent a megszakított nemet jelent.
A Yi Jing-nek nyolc alapjele (trigramja) van, ezek mindegyike három vonalból áll. E nyolc jel az égben és a földön lezajló változó természeti folyamatok szimbólumának tekinthető. Valójában a trigramok nem csupán a konkrét dolgokat jelképezik, hanem azok átalakulási folyamatait is mutatják.

!cid_image001_png@01CF9313

Az átmeneti állapotok tökéletesebb ábrázolására a nyolc jel mindegyikét egy másikkal kombinálták. A lehetséges kombinációkból tevődik össze a 64 hexagram, melyek mindegyike hat vonalból áll. Ezek alkotják a Yi Jing teljes rendszerét. A Yi Jing 64 hexagramjának csodálatos egybefonódó kapcsolatrendszerében láthatóvá válik a dolgok szüntelen változása. Jelképes nyelvezete lelkünk legmélyéhez szól, bepillantást engedve az égi és földi folyamatokba, társadalmi átalakulásokba és egyéni sorsokba. Az emberi felismerésnek aligha van még egy ilyen tökéletes eszköze, ami ilyen tisztán és világosan világítaná meg az élet összefüggéseit és törvényeit.

A Yi Jing határtalan bölcsessége inspirálta a későbbi filozófusokat, Lao Ce-t és Konfuciusz-t is. Amellett, hogy személyesen tanulmányozták és alkalmazták a Változások könyvének egyedülálló rendszerét, igyekeztek bővíteni is azt saját tapasztalataikkal, szellemi felismeréseikkel.

E nagyszerű hagyományokat tekintette Dong Hai Chuan irányadónak harcművészetének létrehozásakor. A Bagua Zhang szószerinti fordítása Nyolc trigam tenyér, de 64 kéz néven is ismert.