Tui Shou

A Taiji-nak három fontos gyakorlata van, az állásgyakorlás, a formagyakorlatok és a lökő kezek. Ez a három legfontosabb pillére a képességek elsajátításának. Az egyéni gyakorlás alatt, azaz a formagyakorlatok végzése során a saját képességek fejlesztése történik, utána párban gyakorolva lehet megtanulni az erő érzését majd annak visszafordítását. A hosszú távú gyakorlástól nagyon kifinomodik az erő, és idővel az érintkezés egyre többet elmond.

A Taiji az ellent nem állás művészete, az áramlás útja.

Egy felénk érkező erő semlegesítésére egy befogadó erőt kell alkalmaznunk. Eszerint ha egy támadó erőt ellenőrizve pont annyira térünk ki előle, mint amennyire az hatna ránk, létrehozzuk az egyensúlyt. A lazaság feltétele az egyensúlynak, az ellenállás és merevség összeütközéshez vezet. A Taiji lökő kezek gyakorlása során kifejlődik az a képesség a tanulóban, hogy a lehető legfinomabb jelekből már érzékelje a mozgás vagy támadás irányát, és azt a legkisebb erőfeszítéssel semlegesítse. Ha nincs ellenállás az olyan, mint hogyha a vizet próbálnánk ellökni. Kezünk nem talál egy olyan pontot, ahol az erőt kifejthetné, ezért minden ilyen próbálkozás elvész a semmibe. A lökő kéz gyakorlás megkezdése a Taiji-ban az első jelentős lépés a harcművészeti alkalmazás irányába. A lökő kéz tréning lassan kifejleszti az „erőhallás” képességét és a gyakorló lépésről-lépésre eléri azt a szintet, hogy a másik erőt állandóan kövesse, de soha ne konfrontálódjon vele. A művészet célja, hogy a képességet elvigye arra a szintre, amelyet egy hagyományos kínai mondással érzékletesen fejeznek ki: a négy liang (20 dkg) legyőzi az 500 kg-ot. A Taiji-t gyakran nevezik a 13 testhelyzetnek is, de ez alatt valójában nem egy-egy mozdulatot, hanem erőirányokat értenek.
Nyolc ebből a Taiji alaptechnikai mintája: Peng, Lü, Ji, An, Cai, Lüe, Zhou, Kao. Az első négy jelenti a fő irányokban történő erőhasználatot, a második négy pedig a mellékirányok kidolgozását.
A Taiji 5 stratégiai lépésiránya: lépés előre, lépés hátra, jobbra tartás, balra tartás és középen maradás.

A lökő kéz gyakorlatok fajtái

  • egy kezes gyakorlatok, melyek lehetnek vízszintes vagy függőleges irányúak
  • két kezes gyakorlatok, melyek szintén lehetnek vízszintes vagy függőleges irányúak Ezek négyféle ún. főirányú erőt edzenek: Peng, Lü, Ji, An.
  • Da Lü haladóbb páros gyakorlat – a négy mellékirány gyakorlata: Cai, Lüe, Zhou, Kao.

A lökő kéz tréning során a technikai alkalmazás az egyéni képességektől függ, mely alatt kiderül, hogy a gyakorlók közül ki a víz és melyikük a csónak.