Filozófiánk

Harcművészeti szellemiség

Harcművészeti szellemiség
Esszencia

A kínai harcművészeti szellemiség egyaránt merít a konfucianizmus, a taoizmus és a buddhizmus tanításaiból, ezért alapértékeiket tekintve nagyon gyakran találunk átfedéseket.

Azonban azok a nézetek, hogy a kung-fu irányzatok mélyen vallásosak lennének, nem feltétlenül állják meg a helyüket. A félreértés onnan eredhet, hogy a kínai harci művészetek fejlődésének első periódusában a gyakorlás fő színhelyei a kor kolostorai voltak. Szinte kizárólag csak ezekben a szentélyekben élő szerzetesek foglalkoztak a testedzés e speciális módjával. Az önfejlesztésük egy fontos eszközét látták a harcművészeti gyakorlásukban, ezért a falakon kívül élők számára a gyakorlóközösségekhez való csatlakozás szinte lehetetlen volt.

Az utóbbi 500 évben a harcművészeti gyakorlás már nem a különféle vallási közösségek privilégiuma, hanem a világi élet szerves részét képező tapasztalatok tárháza.

Milyen szellemiség van egy harcművészeti iskolában?

Ez helyenként különböző, de valamifajta erkölcsi hagyomány mindenhol fellelhető. A Kung-fu Akadémia a tradicionális, azaz hagyományokhoz hű megközelítés mellett bontott zászlót. S mint ilyen, az ősi útmutatásokat kutatta fel, és közvetíti modern korunkban.

A szellemiség felé vezető út első lépése a tisztelet, amely nem egyéb, mint elengedni a büszkeséget, és ezáltal befogadóvá válni. Minden ebből születik, és ide tér vissza! A tisztelet, e napjainkból sajnos kiveszőben lévő erény, egykor nagy birodalmakat épített és tartott össze, alapköve volt a töretlen fejlődésnek. Hiánya széthúzást, bizalmatlanságot, intrikát és értelmetlen szemtelenséget szül.
A szülők, a mesterek és a tanítás iránti tisztelet fontos alapkövetelménye a kung-fu gyakorlásnak. Ez az Akadémián kiegészül még a gyakorlótársak egymás iránti tiszteletével is.

Ugyanilyen fontossággal bír a türelem csodálatos erénye is. A Kung-fu Akadémia lehetőséget kínál a mai felgyorsult világ felületességével szemben, és felhívja a figyelmet arra, hogy az értékteremtéshez idő kell. Állhatatosság és céltudatosság nélkül a kung-fu tanításai nem fedik fel titkos összefüggéseiket, a megértés elmarad. A három legfontosabb kung-fu erény megértése és művelése elengedhetetlen, mert különben a kitűzött célok elérhetetlenek maradnak!

TÜRELEM

Hiszek magamban, tudom, hogy jó helyen vagyok, ezért nyugalom tölt el és élvezem a célhoz vezető út minden pillanatát. Tudatában vagyok annak, hogy a fejlődésem fokozatos és folyamatos, ezért nem kell kapkodnom, nem kell sietnem. Így koncentrálni tudom energiáimat és hatékonyabbá válok, a felszínességtől haladok a valódi megismerés irányába. Az elmélyítés a tanulás lényege, mert a mélyebb rétegekben rejtőző megértés idővel megvilágítja az összefüggéseket és a gyakorlás eléri célját.

„Csak az érett gyümölcs hullik le a fáról”

TISZTELET

A tisztelet a mester és tanítvány viszonyában a tanulás alapja, ez adja meg a közös munka lehetőségét azáltal, hogy közelebb visz egymáshoz. A tiszteletben benne van a tanulás, növekedés lehetősége, amely azt üzeni: kicsi vagyok, szeretnék több, nagyobb lenni – kérlek, segíts! A meghatározó tapasztalatok, felismerések csak a tisztelet egy magasabb szintjén, mély alázattal érhetők el. Ha sikerül megvalósítanunk ezt a befogadó, elfogadó hozzáállást, akkor tanulásunk örömteli és sikeres lesz.

„Teát csak üres csészébe lehet tölteni”

ÁLLHATATOSSÁG

A kitartás hiánya a legnagyobb akadálya a kitűzött célok elérésének. Éveken át dolgozni egy bizonyos feladaton ritka emberi képesség. Ezt tanítja a kung-fu! A szisztematikus ismétlések idővel élvezetet jelentenek, kifejlődik a monotónia-tűrés fontos képessége. Ha a szorgalom ezek után is töretlen marad a gyakorlás egy nap magasabb szintre lép és jártassággá nemesedik. Az állhatatos hozzáállás ekkorra már szokássá lesz, életmóddá formálva az önfejlesztés ősi emberi igényét, kiemelve azt a kikapcsolódás színes lehetőségei közül.

„Nem az előtted álló út az, ami megvisel, hanem a homokszemek a cipődben”

123

Az iskola szellemi tanításai rendkívül gyakorlatiasak és könnyen megérthetőek. A kung-fu gyakorlás a tudatosság felső foka! Az erős figyelemösszpontosítás által kialakul a rutin, hogy hogyan töltsünk egyre több időt a jelenben. Átélni a pillanatot annak teljességében egy tiszta, mozdulatlan tudatállapotban, amely utána visszatükröződik egy tökéletes erőkoncentrációban.

Ha a meditációd gyenge,
menj és gyakorolj a világtól távol.
Ha úgy érzed, erősödik,
menj és gyakorolj a piactéren.
Ha valóban erős már,
menj és gyakorold a harcmezőn!

A Kung-fu Akadémián elsajátítható szellemiség a nevelés egy olyan iránya, ahol az udvariasság és a fegyelem által létrehozott különleges erőtérben az ősi erkölcsi tanítások életre kelnek, értéket teremtve mindazok számára, akik ezt képesek elfogadni, és magukévá tenni.